Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ПРОМЕТЕЈ – НОВИ САД

Свакако једна од најбољих и најзанимљивијих издавачких кућа у Србији која је сарађивала с Корнетом и пре његовог званичног оснивања. Уређивачка политика ових двеју кућа је врло слична и међусобно се допуњује. Прво заједничко издање Прометеја и Корнета је „Речник опсцених речи и израза“ Данка Шипке чиме је зацементирана даља сарадња у свим областима.

Leave a Reply

Stay in Touch

Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by Kornet