KORNET

ANTIGRAVITACIJA – BORIS STAREŠINA

Godina izdanja: 2016. Edicija: Tripovetke Urednik izdanja: Pavle Ćosić Za izdavača: Jelena Spaić Korice: Maja Gačanović Tehnička obrada: Andrej Jovanović Lektura: Vladislava Miler ISBN: 978-86-86673-42-8 Cena: 800 dinara Ovo je jedna potpuno neverovatna knjiga. Roman koji iz ovostrane neozbiljnosti prelazi u onostranu starnost kakva ova naša u ogledalu zapravo jeste. Starešina se u ovoj naraciji prepunoj zabavnih situacija i humorističkih obrta […]

„Za­pe­ta“ Ol­ge Sto­ja­no­vić ili Sa­vr­še­no is­ku­stvo este­ti­ke ro­ma­na epi­sto­lar­nog da­ha, Kor­net, 2013

  Pi­še Ni­na Ži­van­če­vić Go­di­na je 2013. i u gra­du Be­o­gra­du na pret­po­sled­njoj sta­ni­ci svog ži­vo­ta, fi­lo­zof po for­ma­ci­ji, pi­sac i fi­lo­log po lju­ba­vi i opre­de­lje­nju, Ol­ga Sto­ja­no­vić, pi­še svo­ju po­sled­nju pe­smu ko­ju će na­slo­vi­ti „Za­pe­ta“.  Ona, ko­ja tu pe­smu sta­vlja u in­ter­di­sci­pli­nar­ni ža­nr „po­luri­ba, po­lude­voj­ka“ i ko­ji na­zi­va ro­ma­nom, sve­sna je da ta pe­sma […]

ALEJA NEZAVISNOSTI – KŠIŠTOF VARGA

Godina izdanja: 2016. Edicija: Tripovetke Urednik izdanja: Pavle Ćosić Za izdavača: Milica Markić Korice: Maja Gačanović Tehnička obrada: Stefan Kostadinović Lektura: Jelena Like ISBN: 978-86-86673-39-8 Prevod: Milica Markić Cena: 800 dinara Ova knjiga je istovremeno i strašna i smešna. Varga je navikao svoje čitaoce na upadljivo tačne dijagnoze neprijatne stvarnosti. Ispod snažnog naboja ironije i groteske, bespoštedno razgolićuje i otkriva aveti individualnog i […]

NAJKRAĆE PESME – MILOŠ RISTIĆ

  Godina izdanja: 2015. Edicija: Nesme Urednik izdanja: Pavle Ćosić Za izdavača: Stefan Kostadinović Korice: Maja Gačanović Tehnička obrada: Stefan Kostadinović Lektura: Vladislava Miler ISBN: 978-86-86673-37-4       Cena: 300 dinara   Sa prolećem 2015. godine došla je na svet zbirka NAJKRAĆE PESME Miloša Ristića, kruševačkog književnika i kritičara. Time je upotpunjen i zaokružen njegov opus kojim se […]

TUŽNE ŠANSONE – DUŠAN GOJKOV

„Knjiga pjesama puna ljepljivih sjećanja, prepuna mirisa i ukusa nerečenog, za koje smo tražili riječi koje sada možemo naći u ovoj zbirci pjesama. Ne zna se tačno kad u njoj kad ledeni dodiri prstiju jeze prelaze u toplo milovanje, kad pjesma prestaje biti prijetnja i postaje utočište. Svijet Dušana Gojkova, strašan i lijep, njegov a […]

PUTERICA – VOJISLAV BEŠIĆ

    Godina izdanja: 2014. Edicija: Tripovetke Za izdavača: Goran Kostrović Urednik: Pavle Ćosić Lektura: Jelena Like Tehnička obrada: Milan Mišić Korice: Mira Dušić Lazić ISBN: 978-86-86673-35-0 Tiraž: 500     Cena: 480 din     Puterica je nova knjiga Vojislava Bešića. Njegov prvi roman, Gringo (2009.) je postao apsolutni hit, dok je drugi, Kozinski (2012.) zagazio u kultne […]

ZAPETA – OLGA STOJANOVIĆ

Kao što je Boris Vijan u svom romanu “Vadisrce” objedinio likove Noela, Žoela i Sitroena, tako je i Olga Stojanović oblikovala segmente svog i tuđih života u poglavljiva UVOD, RAZRADA i ZAKLJUČAK. Više od autobiografije, manje od monografije i jednako koreografiji s igranjem i zaigravanjem. Olga Stojanović, doajen srpske alternativne prozne scene u ovom svom […]

GULAŠ OD TURUL PTICE – KŠIŠTOF VARGA

  Datum izdanja: 19. septembar 2012. Edicija: Tripovetke Za izdavača: Milica Markić Urednik: Pavle Ćosić Prevod: Milica Markić Tehnička obrada, dizajn: Miloš Trajković Korice: Maja Gačanović Lektura i korektura: Vladislava Miler ISBN: 978-86-86673-29-9 Tiraž: 1000   Kulturni esej i knjiga-vodič, kozerska pripovest o kuhinji sa istoriozofskim razmišljanjem, začinjena sjajnim humorom i autoironijom, Gulaš od turul ptice u isti lonac stavlja veliku istoriju i kulinarstvo […]

KNJIGA ZA SAJAM – NJUZ.NET

      ISBN: 978-86-86673-31-2 Format: 20 cm Strana: 183 Naslovna strana i ilustracije: Dobrosav Bob Živković Autori: Viktor Marković, Soko Sokolović, Nenad Milosavljević, Marko Dražić, Bane Grković, Uroš Bogdanović, Miroslav Vujović, Bojan Savić, Dejan Nikolić, Jasmina Gavrilov, Strahinja Ćalović, Bojan Ljubenović, Miloš Mileusnić, Tijana Grujić, Istok Pavlović, Goran Mirković, Nikola Petrović Ovo je… ovo […]

РЕЧНИК СИНОНИМА – ПАВЛЕ ЋОСИЋ И САРАДНИЦИ

    Edicija: Večnici 700 strana, tvrdi povez, ćirilica Urednik: Borivoj Gerzić Glavni asistent i stručni saradnik: Bojana Đorđević Ovo izdanje je pomogla Skupština grada Beograda Polemike među lingvistima šta su to sinonimi ne jenjavaju kao i mnoge druge večne jezičke teme. No, čak i ako prihvatimo učestalo stanovište da apsolutni sinonimi ne postoje, time […]

Log in | Designed by Gabfire themes